เบราว์เซอร์ที่รองรับ: Chrome Chrome (แนะนำ) Firefox Firefox และ IE8+ IE8 ขึ้นไป

สถิติการรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบลงทุน(ค่าเสื่อม)UC จำแนกรายเขต ปีงบประมาณ
เขต 1 เชียงใหม่
01 (53.71%)
เขต 2 พิษณุโลก
02 (42.56%)
เขต 3 นครสวรรค์
03 (91.20%)
เขต 4 สระบุรี
04 (45.06%)
เขต 5 ราชบุรี
05 (86.81%)
เขต 6 ระยอง
06 (57.66%)
เขต 7 ขอนแก่น
07 (49.63%)
เขต 8 อุดรธานี
08 (34.49%)
เขต 9 นครราชสีมา
09(0.00%)
เขต 10 อุบลราชธานี
10(47.63%)
เขต 11 สุราษฎร์ธานี
11(64.13%)
เขต 12 สงขลา
12(57.22%)
เขต 13 กรุงเทพมหานคร
13(14.71%)
อัตราการรายงาน
    80% ขึ้นไป
    60%-79%
    40%-59%
    20%-39%
    ต่ำกว่า 20%
01 เขต 1 เชียงใหม่
02 เขต 2 พิษณุโลก
03 เขต 3 นครสวรรค์
04 เขต 4 สระบุรี
05 เขต 5 ราชบุรี
06 เขต 6 ระยอง
07 เขต 7 ขอนแก่น
08 เขต 8 อุดรธานี
09 เขต 9 นครราชสีมา
10 เขต 10 อุบลราชธานี
11 เขต 11 สุราษฎร์ธานี
12 เขต 12 สงขลา
13 เขต 13 กรุงเทพมหานคร

รายงานสำหรับผู้บริหาร

ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเงินค่าบริการทางการแพทย์ ปี 59-60 (0.68 MB)
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 59-60 ในกรณีที่ Import File เวอร์ชั่น 1.0.1 20/12/2559
ดาวน์โหลด
บันทึกค่าเสื่อม งป.58 +เพิ่มเติม และขยายเวลา (0.65 MB)
รายการเพิ่มเติมจากเงินเหลือจ่าย จำนวน 1 รายการ 1. เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจความดันโลหิต แบบไม่แทงและความอิ่มตัวของออกชิเจน (BP+ECG+SPO2) 12 inch เวอร์ชั่น null 04/04/2559
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเงินค่าบริการทางการแพทย์ ปี 58 (0.64 MB)
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 58 ในกรณีที่ Import File เวอร์ชั่น 1.0.1 09/12/2558
ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี58 (1.17 MB)
คู่มือการใช้งานระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี58 เวอร์ชั่น 1.0.1 09/12/2558
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลงบค่าเสื่อม-งบตติยภูมิ ปี 55-57 (1.38 MB)
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลงบค่าเสื่อม และ ข้อมูลงบตติยภูมิ ปี 55-57 ในกรณีที่ Import File เวอร์ชั่น 1.0.1 09/12/2558
ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี45-57 (2.25 MB)
คู่มือการใช้งานระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี45-57 เวอร์ชั่น 1.0.1 09/12/2558
ดาวน์โหลด
เอกสารการจัดกลุ่มครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปี 55-57 (0.42 MB)
เอกสารการจัดกลุ่มครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปี 55-57 เวอร์ชั่น 1.0.1 09/12/2558
ดาวน์โหลด