ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือการใช้งาน

ไฟล์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเงินค่าบริการทางการแพทย์ ปี 61 (0.75 MB)
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 61 ในกรณีที่ Import File เวอร์ชั่น 1.0.1 07/11/2560
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเงินค่าบริการทางการแพทย์ ปี 59-60 (0.76 MB)
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 59-60 ในกรณีที่ Import File เวอร์ชั่น 1.0.1 07/11/2560
ดาวน์โหลด
บันทึกค่าเสื่อม งป.58 +เพิ่มเติม และขยายเวลา (0.65 MB)
รายการเพิ่มเติมจากเงินเหลือจ่าย จำนวน 1 รายการ 1. เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจความดันโลหิต แบบไม่แทงและความอิ่มตัวของออกชิเจน (BP+ECG+SPO2) 12 inch เวอร์ชั่น null 07/11/2560
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเงินค่าบริการทางการแพทย์ ปี 58 (0.72 MB)
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 58 ในกรณีที่ Import File เวอร์ชั่น 1.0.1 07/11/2560
ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี58 (1.17 MB)
คู่มือการใช้งานระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี58 เวอร์ชั่น 1.0.1 07/11/2560
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลงบค่าเสื่อม-งบตติยภูมิ ปี 55-57 (1.38 MB)
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลงบค่าเสื่อม และ ข้อมูลงบตติยภูมิ ปี 55-57 ในกรณีที่ Import File เวอร์ชั่น 1.0.1 07/11/2560
ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี45-57 (2.25 MB)
คู่มือการใช้งานระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี45-57 เวอร์ชั่น 1.0.1 07/11/2560
ดาวน์โหลด
เอกสารการจัดกลุ่มครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปี 55-57 (0.42 MB)
เอกสารการจัดกลุ่มครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปี 55-57 เวอร์ชั่น 1.0.1 07/11/2560
ดาวน์โหลด